Company Info

Hội Viên

Tên công ty: Công ty Honda Việt Nam

Sự thành lập: Công ty Honda Việt Nam là công ty liên doanh giữa Công ty Honda Motor Nhật Bản, Công ty Asian Honda Motor Thái Lan và Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam.

Nhà máy xe máy

Nhà máy ô tô


Giấy phép đầu tư: Số 1521/GP ngày 22 tháng 3 năm 1996: Sản xuất lắp ráp xe máy. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2005, Công ty Honda Việt Nam nhận Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 1521/GPĐC bổ sung chức năng sản xuất lắp ráp ô tô.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và lắp ráp xe máy và phụ tùng xe máy nhãn hiệu Honda; Sản xuất và lắp ráp ô tô dưới 9 chỗ ngồi.

Vốn điều lệ: 62.900.000 USD (theo Giấy phép Đầu tư)

Vốn đầu tư: 290.427.084 USD

Lao động: 4.369 người (tính đến hết tháng 6 năm 2007)

Contact Details

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 211 3868888  
Fax: (84) 211 3868910  
Website: http://www.honda.com.vn 
Người liên hệ: Mr Koji Onishi 
Email: hr@honda.com.vn 
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/honda_vn/ 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!