Công Ty Cổ Phần Chè Cầu Đất - Đà Lạt

SUPPORT ONLINE
ỨNG DỤNG HỮU ÍCH
GOOGLE BOX

Chi tiết sản phẩm

Click image to view 
Sản phẩm được đánh giá dựa trên 0 bình luận của người sử dụng.
 
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "hoàn hảo" (9-10 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "tốt" (7-8 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "trung bình" (5-6 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "yếu" (3-4 điểm)
0 (0%) khách hàng đánh giá cho sản phẩm này "kém" (1-2 điểm)
Loading graph...
 
Địa chỉ: Xuân Trường - Đà Lạt - Lâm Đồng 
Điện thoại: (063)3838133 -(063)3838099 
Fax: (063)3838378 
Website: www.caudat.com.vn 
Người liên hệ: Nguyễn Văn Khanh 
Email: nmchecaudat@hcm.vnn.vn  
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/checaudat/ 
 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!