more.. Thực phẩm tiêu dùng
Súp Sữa Lạc
   [ Bán ]
26/03/2012
Cháo Hồng Bất Bảo
   [ Bán ]
26/03/2012
Cháo Ngô
   [ Bán ]
26/03/2012
Cháo Củ Mài
   [ Bán ]
26/03/2012
Cháo Nếp Cẩm
   [ Bán ]
26/03/2012
Cháo Đậu Xanh
   [ Bán ]
26/03/2012
Cháo Sen Bát Bảo
   [ Bán ]
26/03/2012
Cháo Bí Đỏ
   [ Bán ]
26/03/2012
Cháo Đậu Đỏ
   [ Bán ]
26/03/2012
Vải Thiều Lục Ngạn
   [ Bán ]
26/03/2012
Nhãn lồng Tiến Vua
   [ Bán ]
26/03/2012
Chè Sen Long Nhãn
   [ Bán ]
26/03/2012
Chè đỗ đen
   [ Bán ]
26/03/2012

more..

Contact Details

Địa chỉ: số 685 Tân Mai, Đa Mai, Bắc Giang, Việt Nam 
Điện thoại: 0240 3856 583 
Fax: 0240 3855 618 
Website: www.chaosenbatbao.vn  
Người liên hệ: Mr. Nguyễn Đắc Minh 
Email: minhtrungvphanoi@vnn.vn 
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/chaosenbatbao/ 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!