more.. Mua bán nông sản-thực phẩm
Đậu xanh
   [ Bán ]
26/03/2012
Đậu đỏ
   [ Bán ]
26/03/2012
Lạc nhân
   [ Bán ]
26/03/2012
Nếp cẩm
   [ Bán ]
26/03/2012
Long nhãn
   [ Bán ]
26/03/2012
Hạt sen
   [ Bán ]
26/03/2012
Bí đỏ
   [ Bán ]
26/03/2012
Y dĩ
   [ Bán ]
26/03/2012
Sắn lát
   [ Bán ]
26/03/2012
Ngô
   [ Bán ]
26/03/2012

more..

Contact Details

Địa chỉ: số 685 Tân Mai, Đa Mai, Bắc Giang, Việt Nam 
Điện thoại: 0240 3856 583 
Fax: 0240 3855 618 
Website: www.chaosenbatbao.vn  
Người liên hệ: Mr. Nguyễn Đắc Minh 
Email: minhtrungvphanoi@vnn.vn 
E-store của thành viên này: http://sieuthihangchatluong.com/chaosenbatbao/ 
"My Showroom" service is provided by www.sieuthihangchatluong.com
Supermarket online of Vietnamese provides E-store , Purchase Online , Products , Auction & News
http://sieuthihangchatluong.com - The world of "sieuthihangchatluong" online!