Công Ty Cổ Phần Quạt Việt Nam
Điện chỉ : 25 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh , Việt Nam
Điện thoại : (84-8) 3 864 4037 - Email : lienhe@quatvietnam.com.vn
Sieu Thi Hang Chat Luong Cao...Bang Bao Gia Cua Doanh Nghiep

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM

(Ngày 03-03-2015)

T.TựTên Sản PhẩmGiáGiá Khuyến MãiQuà Khuyến Mãi
1Quạt treo tường L18002
2Quạt đứng D16008
3Quạt bàn B16001
4Quạt bàn B12004
5Quạt bàn B16002
6Quạt thông gió H10001
7Quạt hộp F16001
8Quạt hộp F12004
9Quạt hộp F12001
10Quạt hộp F16002
11Quạt lửng A160070.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái
12Quạt lửng A160080.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
13Quạt lửng A16001
14Quạt trần J480020.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
15Quạt trần J56002
16Quạt đứng công nghiệp D200020.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
17Quạt đứng D160110.00 Đôla Mỹ/đơn vị0.00 Đôla Mỹ/đơn vị0
18Quạt đứng D160130.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
19Quạt treo tường L16006
20Quạt hút trần V04001
21Quạt trần đảo X16001
22Quạt treo tường L16008
23Quạt treo tường L16003
24Qụat treo tường L16002
25Quạt thông gió H08001
26Quạt Tháp T20004
27Quạt sàn công nghiệp S200010.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
28Quạt treo tường công nghiệp L20001
29Quạt treo tường L18001
30Quạt đứng công nghiệp D20001
31Quạt treo tường công nghiệp L24001
32Quạt đứng công nghiệp D24001
33Quạt đứng D18001
34Quạt đứng D16009 0.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
35Quạt đứng D18002
36Quạt lửng A160090.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
37Quạt bàn B120010.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
38Ổ Cắm Điện CD3010.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
39Quạt treo tường L160090.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
40Quạt hộp F040010.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
41Quạt hộp F060010.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
42Quạt treo tường L160100.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
43Quạt đứng D160100.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
44Quạt treo tường công nghiệp L200020.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
45Đèn sạc DS0010.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
46Ổ Cắm Điện CD4010.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
47Ổ Cắm Điện CD6020.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái0
48Quạt sạc QS10010.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái
49Quạt lửng A160030.00 Đồng/cái0.00 Đồng/cái


Đóng lại
©2006 sieuthihangchatluong.com All rights reserved.
Designed by Sieu Viet marketing .,jsc
SieuThiHangChatLuong.Com has been optimized for viewing with your computer display set at 1024 x 768 resolution